Arkib Berita dan Peristiwa

Seminar Pengurusan Perubahan Perkhidmatan GPKI 2018 Zon Utara

  • 09-Mei-2019 04:21 PM

Tarikh:   24 Julai 2018

Lokasi:  Olive Tree Hotel Penang, Bayan Lepas, Pulau Pinang.

 

Objektif Program

 

1.  Memberikan pendedahan, ruangan perkongsian dan pertukaran minda dalam perkembangan dan aliran terkini keselamatan ICT semasa terutamanya dalam pelaksanaan Prasarana Kunci Awam Kerajaan (Government Public Key Infrastructure - PKI).

 

2.  Mendapatkan pandangan dan cadangan tentang Perkhidmatan GPKI ke arah penambahbaikan perkhidmatan.

 

3. Memaklumkan kepada pengguna mengenai penambahbaikan Sistem GPKI 2.0 yang merangkumi aliran proses kerja dan kaedah pembaharuan sijil digital.