MAKLUMAN SEMASA

MAKLUMAN PERUBAHAN TEMPOH SAH LAKU SIJIL DIGITAL PELAYAN

Untuk makluman, tempoh sah laku bagi sijil digital pelayan yang dibekalkan oleh GPKI MAMPU bermula 1 September 2020 adalah hanya untuk tempoh satu (1) tahun sahaja.  Ini adalah berdasarkan peraturan dan polisi baharu yang telah ditetapkan kepada semua prinsipal CA di seluruh dunia.  Oleh yang demikian, setiap agensi perlulah memohon pembaharuan sijil digital pelayan masing-masing di Portal GPKI pada setiap tahun.

BERITA TERKINI

1 Bengkel Agen Perubahan Perkhidmatan GPKI Tahun 2019

Tarikh: 20 Ogos 2019
Lokasi: Pulse Grande Hotel, Putrajaya.

2 Latihan Pengguna GPKI 2019 Zon Sabah

Tarikh: 18 Julai 2019
Lokasi: Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah.

3 Seminar Pengurusan Perubahan Perkhidmatan GPKI 2019 Zon Sabah

Tarikh: 17 Julai 2019
Lokasi: Hotel Hilton, Kota Kinabalu, Sabah.

MAKLUM BALAS PENGGUNASISTEM ICT KERAJAAN

Sistem ICT Kerajaan yang berintegrasi dengan Sistem GPKI adalah seperti berikut: