BERITA TERKINI

1 Seminar Perkhidmatan MyGPKI Zon Tengah 2022

Tarikh: 21 Jun 2022 Lokasi: Hotel Palm Garden, Putrajaya

2 Latihan Pengguna GPKI Zon Sarawak 2022

Tarikh: 5 & 6 Julai 2022 Lokasi: AC Interactive Solutions Kuching, Sarawak

3 Latihan Pengguna GPKI Zon Timur 2022

Tarikh: 2 & 3 Ogos 2022 Lokasi: Pahang Skills Development Centre (PSDC)

MAKLUM BALAS PENGGUNA