• +603-89229400 | +6019-7528400 | +6019-2647400

MAKLUMAN SEMASA

MAKLUMAN PERUBAHAN TEMPOH SAH LAKU SIJIL DIGITAL PELAYAN

Untuk makluman, tempoh sah laku bagi sijil digital pelayan yang dibekalkan oleh GPKI MAMPU bermula 1 September 2020 adalah hanya untuk tempoh satu (1) tahun sahaja.  Ini adalah berdasarkan peraturan dan polisi baharu yang telah ditetapkan kepada semua prinsipal CA di seluruh dunia.  Oleh yang demikian, setiap agensi perlulah memohon pembaharuan sijil digital pelayan masing-masing di Portal GPKI pada setiap tahun.

MAKLUMAN PENYENGGARAAN PELAYAN SISTEM GPKI 3.0 BAGI TUJUAN PENGUJIAN PEMULIHAN

Untuk makluman YBhg. Datuk/ Dato'/ Dr./ Tuan/ Puan, pihak MAMPU akan melaksanakan penyenggaraan ke atas pelayan Sistem GPKI 3.0 bagi tujuan aktiviti Pengujian Simulasi Pemulihan Bencana Perkhidmatan MyGPKI pada ketetapan berikut:


5 Disember 2020 (Sabtu):
Bermula jam 6:00 pagi sehingga 12:00 tengah hari (downtime)

6 Disember 2020 (Ahad):
Bermula jam 12:00 tengah hari sehingga 6:00 petang (downtime)

Sistem GPKI 3.0 beroperasi di Persekitaran DRC:
Bermula Sabtu, 12:00 tengah hari sehingga Ahad, 12:00 tengah hari


Fungsi Sistem GPKI 3.0 yang tidak boleh dicapai pada sepanjang tempoh downtime yang dinyatakan:

1.Portal GPKI dan fungsi PKI bagi pengesahan identiti dan tandatangan digital di dalam Sistem Aplikasi ICT Kerajaan yang berintegrasi dengan Sistem GPKI 3.0;
2. Membuat aduan/pertanyaan dan semakan status aduan melalui GPKI Desk;
3. GPKI eLearning; dan
4. GPKI Mobile.


Sekiranya terdapat keperluan permohonan sijil digital, permohonan hendaklah dibuat sebelum atau selepas tarikh dan masa yang dinyatakan.

Jika terdapat keperluan melaksanakan transaksi Sistem ICT Kerajaan yang berintegrasi dengan Sistem GPKI, transaksi hendaklah dilakukan sebelum atau selepas tarikh dan masa yang dinyatakan.


Sekian.


BERITA TERKINI

1 Bengkel Agen Perubahan Perkhidmatan GPKI Tahun 2019

Tarikh: 20 Ogos 2019
Lokasi: Pulse Grande Hotel, Putrajaya.

2 Latihan Pengguna GPKI 2019 Zon Sabah

Tarikh: 18 Julai 2019
Lokasi: Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah.

3 Seminar Pengurusan Perubahan Perkhidmatan GPKI 2019 Zon Sabah

Tarikh: 17 Julai 2019
Lokasi: Hotel Hilton, Kota Kinabalu, Sabah.

MAKLUM BALAS PENGGUNA