BERITA TERKINI

1 Latihan Pengguna GPKI 2020 Zon Selatan

Tarikh: 18 Mac 2020 Lokasi: Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Durian Tunggal, Melaka

2 Bengkel Agen Perubahan Perkhidmatan GPKI Tahun 2019

Tarikh: 20 Ogos 2019
Lokasi: Pulse Grande Hotel, Putrajaya.

3 Latihan Pengguna GPKI 2019 Zon Sabah

Tarikh: 18 Julai 2019
Lokasi: Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah.

MAKLUM BALAS PENGGUNA