MAKLUMAN SEMASA

PEMAKLUMAN TERKINI: GPKI AGENT 3.0 RELEASE 2.0.0.0

.......................................................................................................................................................................................................................


Pihak MAMPU telah menambahbaik GPKI Agent 3.0 Release 1.0.0.2  kepada GPKI Agent 3.0 Release 2.0.0.0.

 

Penambahbaikan ke atas API GPKI yang telah dilaksanakan bertujuan untuk menaiktaraf API  bagi  menyokong penggunaan pelbagai medium sijil digital pengguna  dan keperluan semasa integrasi Sistem GPKI dengan Sistem ICT Agensi. 

 

Release terkini 'GPKI Agent 3.0 Release 2.0.0.0' berkuatkuasa pada 28 Ogos 2023.

 

Sebarang masalah boleh diajukan melalui Meja Bantuan GPKI di Portal GPKI (https://gpki.mampu.gov.my/gpki_portal/complaint/view). 

 

Nota Penting  :

Keperluan memuatturun GPKI Agent 3.0 Release 2.0.0.0. adalah WAJIB kepada semua pengguna yang membuat permohonan BAHARU SIJIL DIGITAL PENGGUNA bermula 1 September 2023.

 

MALAYSIA MADANI

Pentadbir Sistem GPKI

BERITA TERKINI

1 Seminar Pengurusan Sijil Digital Pelayan (SSL/TLS) Tahun 2023

Tarikh: 3 Oktober 2023 Lokasi: Hotel Marriot , Putrajaya

2 Latihan Pengguna GPKI Zon Sabah 2023

Tarikh: 26 - 27 September 2023 Lokasi: TAR UMT, Sabah

3 Taklimat Perkhidmatan GPKI Zon Selatan 2023

Tarikh: 5 September 2023 Lokasi: Hotel Courtyard by Marriot, Melaka

MAKLUM BALAS PENGGUNA