MAKLUMAN SEMASA

PEMAKLUMAN GPKI AGENT 3.0 RELEASE 1.0.0.1 UNTUK PENGGUNA BAHARU DAN IGFMAS

Untuk makluman, pihak Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) telah berjaya melaksanakan pengujian penuh penggunaan GPKI Agent 3.0 Release 1.0.0.1 ke atas semua transaksi yang menggunakan Perkhidmatan MyGPKI di dalam Sistem iGFMAS. 


Sehubungan itu, bagi melancarkan penggunaan Perkhidmatan MyGPKI di dalam Sistem iGFMAS, dimohon untuk memuat turun GPKI Agent 3.0 Release 1.0.0.1 melalui Portal GPKI di pautan https://gpki.mampu.gov.my dan membuat pemasangan agent berkenaan bermula pada 8 Februari 2021 (Isnin).


Untuk sebarang permasalahan berkaitan GPKI Agent 3.0 Release 1.0.0.1 ini, mohon tuan/puanajukan pertanyaan atau aduan melalui Sistem GPKI Desk di pautan https://gpkidesk.mampu.gov.my.


Sekian, harap maklum.

BERITA TERKINI

1 Latihan Pengguna GPKI 2020 Zon Selatan

Tarikh: 18 Mac 2020 Lokasi: Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Durian Tunggal, Melaka

2 Bengkel Agen Perubahan Perkhidmatan GPKI Tahun 2019

Tarikh: 20 Ogos 2019
Lokasi: Pulse Grande Hotel, Putrajaya.

3 Latihan Pengguna GPKI 2019 Zon Sabah

Tarikh: 18 Julai 2019
Lokasi: Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Sabah.

MAKLUM BALAS PENGGUNA