• +603-89229400 | +6019-7528400 | +6019-2647400

Mengenai GPKI

Perkhidmatan Prasarana Kunci Awam Kerajaan (Government Public Key Infrastructure – GPKI) merupakan salah satu perkhidmatan keselamatan ICT bagi memantapkan tahap keselamatan data dan maklumat bagi sistem ICT Kerajaan.

Slogan GPKI

Keselamatan Digital Teras Kepercayaan