Dokumen Khas Pengguna

×No. MyKad

Mengikut format seperti: 750101141234 (tanpa "-")
# Tajuk Media
1 MANUAL PENGGUNA GPKI AGENT 3.0
2 MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN BAHARU SIJIL DIGITAL
3 MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN PEMBAHARUAN SIJIL DIGITAL
4 MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN SIJIL DIGITAL
5 MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN DAN PERANAN PENTADBIR
6 MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN SIJIL DIGITAL PELAYAN (SSL)
7 MANUAL PENGGUNA SISTEM ELEARNING
8 MANUAL PENGGUNA SISTEM GPKI DESK
9 MANUAL PENGGUNA APLIKASI MUDAH ALIH GPKI MOBILE
10 MANUAL PENGGUNA PEMPROSESAN SIJIL DIGITAL OLEH CERTIFICATION AUTHORITY (CA)
11 MANUAL PENGGUNAAN MyGPKI DALAM PELAYAR GOOGLE CHROME VERSI 106.0.5249.119
# Tajuk Media
1 Seminar Pengurusan Perubahan Prasarana Kunci Awam Kerajaan (GPKI) - Zon Tengah
2 Role of Certificate Authority in the Informational Society
3 Perkhidmatan Government Public Key Infrastructure
4 Memperkasa Sistem Penyampaian Menerusi Identiti Elektronik PKI
5 Seminar Pengurusan Perubahan Prasarana Kunci Awam Kerajaan (GPKI) - Zon Selatan
6 Sesi Dialog Bersama Agensi Pelaksana
7 Model Operasi Perkhidmatan GPKI
8 Bengkel Agen Perubahan GPKI 2019
9 Slaid Maklumat Persediaan Pelaksanaan Sistem GPKI 3.0 Pada 21 September 2020
10 Slaid Maklumat Persediaan Pelaksanaan Sistem GPKI 3.0 (Ringkasan)
11 Slaid Maklumat Persediaan Pelaksanaan Sistem GPKI 3.0 (Terperinci)
# Tajuk Media
1 PKPA Bilangan 3 Tahun 2015 - Dasar Perkhidmatan GPKI
# Tajuk Media
1 PRODUCTION ROOT CERT RSA DAN ECC (Sila rename file extension ke .zip)
2 TESTING ROOT CERT RSA DAN ECC (Sila rename file extension ke .zip)
3 PRODUCTION SUB CA CERT RSA DAN ECC (Sila rename file extension ke .zip)
4 PRODUCTION DAN TESTING ROOT/SUB CA CERT RSA/ECC TERKINI MSCTRUSTGATE (Sila rename file extension ke .zip)
# Tajuk Media
1 CRL
# Tajuk Media
1 LATIHAN PENTADBIR SUB ADMIN DAN AP GPKI 2.0
2 LATIHAN PENTADBIR SUB ADMIN DAN AP GPKI 3.0
3 TAKLIMAT PERKHIDMATAN MYGPKI (MAMPU SARAWAK)
4 LATIHAN SISTEM GPKI (PENGGUNA GPKI) MAMPU SARAWAK
# Tajuk Media
1 Slaid Taklimat Perkhidmatan GPKI
2 Integrasi - Contoh Surat Permohonan Integrasi GPKI
3 Integrasi - Templat Pelaporan dan Panduan Pelaksanaan Penilaian Risiko Sistem ICT kerajaan Dalam Konteks Perkhidmatan GPKI
4 Integrasi - Templat Penilaian Risiko Sistem ICT Kerajaan Dalam Konteks Perkhidmatan GPKI
5 Integrasi - Templat Slaid Keperluan Integrasi GPKI
6 Sijil Digital Pelayan - Contoh Surat Permohonan Sijil Digital Pelayan
7 Sijil Digital Pelayan - Slaid Taklimat Pengurusan Permohonan dan Pemasangan Sijil Digital Pelayan
8 Sijil Digital Pelayan - Prasyarat dan Kriteria Sijil Digital Pelayan
9 Model Pentadbir GPKI
10 Sijil Digital Pelayan - Templat Penilaian Risiko Laman Web Sektor Awam Dalam Konteks Perkhidmatan GPKI
11 Sijil Digital Pelayan - Tatacara Penjanaan CSR bagi Pelayan
12 Sijil Digital Pelayan - Tatacara Instalasi Sijil Digital Pelayan
13 Sijil Digital Pelayan - Tindakan Pengesahan Organisasi dan Domain oleh CA/Prinsipal
14 Sijil Digital Pelayan - Tindakan Penerimaan dan Pemasangan Sijil Digital Pelayan olehAgensi
# Tajuk Media
1 Contoh Surat Pengambilan Token Melalui Serahan Tangan
2 Contoh Surat Perwakilan Kuasa Bagi Pengambilan Token Melalui Serahan Tangan
3 Contoh Surat Permohonan Penggantian Sijil Digital Token Rosak (Kerosakan Fizikal)
4 Contoh Surat Permohonan Penggantian Sijil Digital Token Hilang
5 Contoh Surat Makluman Pemulangan Token Yang Telah Dijumpai Semula
6 Contoh Surat Makluman Tamat Peranan Aplikasi/Tamat Perkhidmatan/Bersara/Meninggal Dunia
7 Contoh Surat Makluman Penggantungan Sementara Sijil Digital Pengguna
8 Contoh Surat Permohonan Pertukaran Medium Sijil Digital Pengguna
9 Contoh Surat Makluman Pemulangan Token Bagi Pengguna Tidak Aktif
10 Contoh Surat Permohonan Penggantian Sijil Digital Token Tidak Diterima
11 Contoh Surat Permohonan Penggantian Sijil Digital Token/Roaming/Softcert Yang Tidak Boleh Digunakan/Corrupt
12 Contoh Surat Permohonan Pertukaran Model Token Sijil Digital Pengguna
13 Contoh Surat Permohonan Penggantian Sijil Digital (Kesilapan Nama/ No. MyKad)
# Tajuk Media
1 Penjagaan Sijil Digital Token
2 Kemas Kini Profil
3 Apa itu Public Key Infrastructure (PKI)
4 GPKI Mobile
5 Apa Status Token Saya
6 GPKI eLEARNING
7 Meja Bantuan Khidmat Sokongan
8 Portal Pentadbir: Menu Pengurusan Pengguna
9 Jom Guna Perkhidmatan MyGPKI
10 Lindungi Jawapan Rahsia Imej keselamatan
11 Anda Pindah Jabatan
12 Pembatalan dan Penggantian Sijil Digital Pengguna
13 Permohonan Pelantikan dan Penamatan Pentadbir