Dokumen Khas Pengguna

×No. MyKad

Mengikut format seperti: 750101141234 (tanpa "-")
# Tajuk Media
1 MANUAL PENGGUNA GPKI AGENT 3.0
2 MANUAL PENGGUNA PERMOHONAN BAHARU SIJIL DIGITAL
3 PERMOHONAN PEMBAHARUAN SIJIL DIGITAL
4 PERMOHONAN PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN SIJIL DIGITAL
5 MANUAL PENGGUNA MODUL PENTADBIR
6 SIJIL DIGITAL PELAYAN (SSL)
7 MANUAL PENGGUNA SISTEM ELEARNING
8 MANUAL PENGGUNA GPKIDESK
9 MANUAL PENGGUNA APLIKASI MUDAH ALIH GPKI
10 MANUAL PENGGUNA CA
# Tajuk Media
1 Seminar Pengurusan Perubahan Prasarana Kunci Awam Kerajaan (GPKI) - Zon Tengah
2 Role of Certificate Authority in the Informational Society
3 Perkhidmatan Government Public Key Infrastructure
4 Memperkasa Sistem Penyampaian Menerusi Identiti Elektronik PKI
5 Seminar Pengurusan Perubahan Prasarana Kunci Awam Kerajaan (GPKI) - Zon Selatan
6 Sesi Dialog Bersama Agensi Pelaksana
7 Model Operasi Perkhidmatan GPKI
8 Bengkel Agen Perubahan GPKI 2019
9 Slaid Maklumat Persediaan Pelaksanaan Sistem GPKI 3.0 Pada 21 September 2020
10 SLAID MAKLUMAT PERSEDIAAN PELAKSANAAN SISTEM GPKI 3.0
11 SLAID MAKLUMAT PERSEDIAAN PELAKSANAAN SISTEM GPKI 3.0
# Tajuk Media
1 PKPA Bilangan 3 Tahun 2015 - Dasar Perkhidmatan GPKI
# Tajuk Media
1 PRODUCTION ROOT CERT RSA DAN ECC (Sila rename file extension ke .zip)
2 TESTING ROOT CERT RSA DAN ECC (Sila rename file extension ke .zip)
# Tajuk Media
1 DIGICERT SHA-2 (Sila rename file extension ke .crl)
# Tajuk Media
1 LATIHAN PENTADBIR SUB ADMIN DAN AP
# Tajuk Media
1 Slaid Taklimat Perkhidmatan GPKI
2 Integrasi - Contoh Surat Permohonan Integrasi GPKI
3 Integrasi - Panduan Pelaksanaan Penilaian Risiko Sistem ICT kerajaan Dalam Konteks Perkhidmatan GPKI
4 Integrasi - Templat Penilaian Risiko Sistem ICT Kerajaan Dalam Konteks Perkhidmatan GPKI
5 Integrasi - Templat Slaid Keperluan Integrasi GPKI
6 Sijil Digital Pelayan - Contoh Surat Permohonan Sijil Digital Pelayan
7 Sijil Digital Pelayan - Panduan Pelaksanaan Penilaian Risiko Laman Web Agensi Sektor Awam Dalam Konteks Perkhidmatan GPKI
8 Sijil Digital Pelayan - Templat Penilaian Risiko Laman Web Sektor Awam Dalam Konteks Perkhidmatan GPKI
9 Sijil Digital Pelayan - Prasyarat dan Kriteria Sijil Digital Pelayan
10 Model Pentadbir GPKI
11 Slaid Taklimat Sijil Digital Pelayan
# Tajuk Media
1 Contoh Surat Pengambilan Token Melalui Serahan Tangan
2 Contoh Surat Perwakilan Kuasa Bagi Pengambilan Token Melalui Serahan Tangan
3 Contoh Surat Permohonan Penggantian Sijil Digital Token Rosak
4 Contoh Surat Permohonan Penggantian Sijil Digital Token Hilang
5 Contoh Surat Makluman Pemulangan Token Yang Telah Dijumpai Semula
6 Contoh Surat Makluman Tamat Peranan Aplikasi/Tamat Perkhidmatan/Bersara/Meninggal Dunia
7 Contoh Surat Makluman Penggantungan Sementara Sijil Digital Pengguna
8 Contoh Surat Permohonan Pertukaran Medium Sijil Digital Pengguna
9 Contoh Surat Makluman Pemulangan Token Bagi Pengguna Tidak Aktif
10 Contoh Surat Permohonan Penggantian Sijil Digital Token Tidak Diterima
11 Contoh Surat Permohonan Penggantian Sijil Digital Roaming/Softcert Corrupt
12 Contoh Surat Permohonan Pertukaran Model Token Sijil Digital Pengguna