Dokumen Khas Pengguna Aplikasi

×No. MyKad

Mengikut format seperti: 750101141234 (tanpa "-")
# Tajuk Media
1 PERMOHONAN SIJIL DIGITAL INDIVIDU BAHARU
2 PENJANAAN SEMULA KOD PENGAKTIFAN
3 PEMBAHARUAN SIJIL DIGITAL INDIVIDU
4 PERMOHONAN PEMBATALAN SIJIL DIGITAL INDIVIDU
5 PERMOHONAN PENGGANTIAN SIJIL DIGITAL INDIVIDU
6 SEMAKAN STATUS SIJIL DIGITAL INDIVIDU
7 MAMPU GPKI AGENT 2.0 - PENGURUSAN TOKEN
8 MAMPU GPKI AGENT 2.0 - PENGURUSAN SIJIL DIGITAL (SOFTCERT/ROAMING)
9 MODUL PENTADBIR
# Tajuk Media
1 LATIHAN PENTADBIR AP DAN SUB ADMIN
2 PERMOHONAN BAHARU
3 PERMOHONAN PEMBAHARUAN
4 MODUL AP
5 MODUL SUB ADMIN
6 MODUL ADMIN
7 PERMOHONAN SIJIL DIGITAL PELAYAN
8 PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN
9 BUKA SEKATAN TOKEN (UNBLOCK TOKEN)
10 MUAT TURUN MAMPU GPKI AGENT 2.0
# Tajuk Media
1 Seminar Pengurusan Perubahan Prasarana Kunci Awam Kerajaan (GPKI) - Zon Tengah
2 Role of Certificate Authority in the Informational Society
3 Perkhidmatan Government Public Key Infrastructure
4 Memperkasa Sistem Penyampaian Menerusi Identiti Elektronik PKI
5 Seminar Pengurusan Perubahan Prasarana Kunci Awam Kerajaan (GPKI) - Zon Selatan
6 Sesi Dialog Bersama Agensi Pelaksana
7 Model Operasi Perkhidmatan GPKI
# Tajuk Media
# Tajuk Media
1 PKPA Bilangan 3 2015 - Dasar Perkhidmatan GPKI
# Tajuk Media
1 MSC TRUSTGATE ROOT CERT/SUB CA (Sila rename file extension ke .cer)
2 TAB ROOT CERT/SUB CA - UJIAN (Sila rename file extension ke .zip)
3 DIGICERT ROOT CERT/SUB CA - UJIAN (Sila rename file extension ke .cer)
4 DIGICERT ROOT CERT/SUB CA (Sila rename file extension ke .cer)
5 MSC TRUSTGATE ROOT CERT/SUB CA - UJIAN (Sila rename file extension ke .cer)
6 DIGICERT SHA-2
7 TAB Root CA
# Tajuk Media
1 DIGICERT SHA-2 (Sila rename file extension ke .crl)
# Tajuk Media
1 LATIHAN PENTADBIR SUB ADMIN DAN AP
# Tajuk Media
1 Surat Permohonan Sijil Digital Pelayan SSL
2 Slaid Keperluan Integrasi GPKI - Sistem ICT
3 Surat Permohonan Integrasi GPKI
4 Template Penilaian Risiko GPKI
5 Laporan Penilaian Risiko