Arkib Berita dan Peristiwa

Latihan Pengguna GPKI 2022 Zon Sabah

 • 21-Nov-2022 03:52 PM

Tarikh:   7 - 8 September 2022

Lokasi:  University College Sabah Foundation, Kota Kinabalu

 

Objektif Program

 

1.     Memberikan latihan berkaitan Sistem GPKI 3.0 kepada Sub Admin Pelaksana (SAP), Sub Admin (SA) dan Authorized Personnel (AP) merangkumi:

 • Pengurusan Sijil Digital Pengguna
 • Pengurusan Pentadbir (Pelantikan pentadbir, penamatan peranan pentadbir dan perpindahan jabatan)

 

2.     Meningkatkan pengetahuan SAP, SA dan AP supaya dapat memberi tunjuk ajar kepada pengguna-pengguna dalam permohonan dan pengurusan sijil digital pengguna di agensi masing-masing.

 

 Silibus latihan merangkumi:

1.     Pemasangan MAMPU GPKI Agent 3.0

 

2.     Permohonan baharu dan pembaharuan Sijil Digital Pengguna

 • Pendaftaran pengguna
 • Permohonan baharu Sijil Digital Pengguna
 • Pengesahan permohonan 
 • Pengaktifan Sijil Digital Pengguna
 • Pengujian Sijil Digital Pengguna
 • Semakan status permohonan 
 • Kemas kini profil

3.     Permohonan pembatalan Sijil Digital Pengguna dan penggantian Sijil Digital Pengguna

 

4.     Pengurusan Pentadbir Sistem GPKI

 • Permohonan pelantikan pentadbir 
 • Penukaran peranan pentadbir
 • Perpindahan agensi/jabatan
 • Penamatan peranan pentadbir