Arkib Berita dan Peristiwa

Taklimat SSL kepada Pentadbir SSL Agensi Tahun 2022

  • 26-Okt-2022 01:34 PM

Tarikh:   26 September 2022

Lokasi:  Hotel Everly, Putrajaya


Objektif Program

1.     Memberikan taklimat berkaitan Sijil Digital Pelayan kepada Pentadbir Pelayan Agensi merangkumi:

  • Teori dan Pengenalan Sijil Digital Pelayan
  • Sijil Digital Pelayan Dalam Konteks Perkhidmatan MyGPKI
  • Permohonan Sijil Digital Pelayan
  • POV: e-vetting SSL
  • Pemasangan Sijil Digital Pelayan
  • Pengurusan Pentadbir
  • Sijil Digital Pelayan, Sistem GPKI & GPKI Mobile

 

2.     Meningkatkan pengetahuan Pentadbir Pelayan Agensi dalam melaksanakan pemasangan  Sijil Digital Pelayan dengan lebih baik dan menguruskan permohonan sijil digital pelayan agensi di agensi masing-masing dengan lebih cekap.