Arkib Berita dan Peristiwa

Taklimat Perkhidmatan GPKI Zon Tengah 2022

  • 11-Mei-2022 03:52 PM

Tarikh:   29 Mac 2022

Lokasi:  Palm Garden Hotel, Putrajaya


Objektif Program

1.     Memberikan taklimat berkaitan Sistem GPKI 3.0 kepada Sub Admin Pelaksana (SAP), Sub Admin (SA) dan Authorized Personnel (AP) merangkumi:

  • Pengurusan Sijil Digital Pengguna
  • Pengurusan Pentadbir (Pelantikan pentadbir, penamatan peranan pentadbir dan perpindahan jabatan)

 

2.     Meningkatkan pengetahuan SAP, SA dan AP supaya dapat memberi tunjuk ajar kepada pengguna-pengguna dalam permohonan dan pengurusan sijil digital pengguna di agensi masing-masing.