Arkib Berita dan Peristiwa

Bengkel Agen Perubahan Perkhidmatan GPKI Tahun 2019

  • 23-Ogos-2019 04:17 PM

Tarikh:   20 Ogos 2019

Lokasi:  Pulse Grande Hotel, Taman Putra Perdana, Jalan Putra, Putrajaya

 

Objektif Program


Bertujuan untuk memaklumkan status dan membincangkan isu-isu semasa dalam pelaksanaan perkhidmatan GPKI merangkumi isu operasi dan teknikal antara agensi pusat dengan agensi pelaksana. Ia juga adalah satu platform perkongsian maklumat mengenai perkembangan semasa teknologi dan keselamatan ICT khususnya dalam pelaksanaan Prasarana Kunci Awam Kerajaan (Government Public Key Infrastructure (GPKI)) bersama-sama pihak Sub Admin Pelaksana (SAP).